www.sokolovak.com - Petr Krása -www.sokolovak.com - PeKr - www.sokolovak.com

kdo to je co dělá čím fotí výpravy projekty nabídka PFka zbytek
 
fotogalerie příroda rostliny hory krajina města Krásovi □ videa


 
zbytek

Z RODINNÉHO ŽIVOTA >>

ZE  ZAJÍMAVÝCH  A  PŘEČTENÝCH KNIH

Weisman, A.: Svět bez nás. - Dokořán, 2008.
Hošek, J.: Saola aneb Největší zoologické objevy posledních let.
Cílek, V. & Kašík, M.: Nejistý plamen. - Dokořán, 2007.
Cílek, V: Krajiny vnitřní a vnější. - Dokořán, 2002.
Westbroek, P.: Život jako geologická síla. - Dokořán, 2003.
Novotný, V.: Papuánské polopravdy. - Dokořán, 2004.
Sádlo, J. & Pokorný, P. & Hájek, P. & Dreslerová, D. & Cílek, V.: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. - Malá Skála, 2005.

Ouředník, Patrik: Europeana - stručné dějiny dvacátého věku. - Paseka.
Nejzajímavější učebnice dějepisu, která se dá přečíst jedním dechem. Autor plynule přechází češtinářsky barvitými větami od významných událostí k událostem mnohdy zapomenutým a přesto podstatným.

Havel, Václav: Odcházení. - Respekt, 2007.
Nejnovější Havlova divadelní hra, která reflektuje Havlův pobyt v novodobé politice.

Havel, Václav: Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. - Gallery, 2006.
Rozhovor, vzpomínání a autentické poznámky z dob prezidentování. Ojedinělý autentický a necenzurovaný pohled do politiky a života Václava Havla od revoluce do roku 2006.

Mikšíček, Petr: Sudetská pouť aneb Waldgang. - Dokořán, 2005.
Pěší cesta po sudetských pohořích, na které autor prožívá s domorodci historii území spjatou s lidskou existencí na našich horách. Cestou začíná chápat, proč někdo patří tam a jinde žít neumí, a poznává, že i mnohdy tvrdá a nehostinná krajina má svá kouzla a především svůj genius loci.

Šantora, R. & Zajíc J.: Erazim Kohák - Poutník po hvězdách. - Portál, 2001.
Rozhovor s E.Kohákem o jeho životní pouti, názorech a postojích. 

 

--------------------------------------------------------------© PeKr, Sokolov 2007---petr.krasa@centrum.cz---