www.sokolovak.com - Petr Krása -www.sokolovak.com - PeKr - www.sokolovak.com

kdo to je co dělá čím fotí výpravy projekty nabídka PFka zbytek
 
fotogalerie příroda rostliny hory krajina města Krásovi □ videa


 
projekty

PUBLIKAČNÍ PŘEHLED
Občas publikuji v regionálních tiskovinách fotografie a články přírodovědně zaměřené.

2013

Krása P.: Vegetace mokřadů jižního obvodu Velké podkrušnohorské výsypky. – Sborník
                muzea Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, 20 (2012), p. 195-230.

Krása P.: Vodopády na Sokolovsku. – Sokolovsko 2/2013: p. 39-40.

Krása P.: Jiné a stále stejné krajiny Sokolovska. – Sokolovsko 3/2013: p. 40-41.

2012

     Melichar V., Krása P. & Tájek P.: Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. – Karlovarský  
                                                               kraj a AOPK ČR, 108 p.


Krása P.: Bublák bublá u Plesné. –  Arnika 2/2012: p. 14-15.

Krása P.: Divočina za humny III – výsypky. –  Arnika 2/2012: p. 23-27.

Krása P.: Opomíjená místa v krajině I. – Ptačí. –  Sokolovsko 2/2012: p. 38-41.

Krása P.: Opomíjená místa v krajině II. – Rybníčky nad Hlavnem. –  Sokolovsko 3/2012: p. 39-41.

Krása P.: Rostliny v říši internetu. – Calluna, Záp.pobočka ČBS, 17/2: 26-28.  

 

2011

Krása P.: Záhadné nálezy prustky obecné. – Arnika  2/2011: p. 28-29.

Krása P.: Ohrožení, vzácní a chránění plazi Sokolovska – žáby. – Sokolovsko 3/2011: p. 38-41.

Krása P.: Ohrožení, vzácní a chránění plazi Sokolovska – čolci a mloci. – Sokolovsko 1/2011:
                p. 38-40.

Krása P.: Ohrožení, vzácní a chránění plazi Sokolovska – ještěři a hadi. – Sokolovsko 3/2011:
                p. 39-41.

2010

Krása P.: Kulturní krajina Krušných hor. – Sborník k semináři Rozvoj území a životního prostředí
                Montanregionu Krušné hory konaného v Senátu PČR dne 18.5.2010, (in press).

Krása P.: Přírodní zajímavosti Poříčského lesa. – Arnika 1/2009: p. 12-15.

Krása P.: Kam teče Černá? – Arnika 1/2009.

Krása P., Škrabalová J.: Historie památného topolu černého u zámeckého parku v Sokolově.
                Sokolovsko 2010/3: p.37-38.

Krása P.: Ohrožené, vzácné a chráněné rostliny Sokolovska. Prstnatec májový. – Sokolovsko
                2010/1: p.26.

Krása P.: Ohrožené, vzácné a chráněné rostliny Sokolovska. Ďáblík bahenní. – Sokolovsko
                2010/2: p.40-41.

Krása P.: Ohrožené, vzácné a chráněné rostliny Sokolovska. Vachta trojlistá. – Sokolovsko
                2010/3: p.31-32.

Krása P.: Chráněné druhy ptactva v Sokolově a jejich ochrana. – Sokolovsko 2010/2: p.24-26.

2009

Melichar V., Krása P.:
Krušné hory - smutné pohoří. - Ochrana přírody, 64/6: 2-7.

Krása P. (recenze): Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. - Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje, 17, p.353-354.
 
Krása
P. et Matějů J.: K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji. - Sborník
                Krajského muzea Karlovarského kraje, 17, p.229-236. 

Krása P.:
Výskyt raka říčního v Karlovarském kraji. - Arnika 1/2009: 13-14.
               

Krása P.:
Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. - Příroda Kraslicka, 2: 89-102.

Krása P:
Přírodní komplex Prameny Skřiváně. - Příroda Kraslicka, 2: 103-118.
               
Krása P.:
V ráji tuláků a botaniků. - Časopis Příroda, 2009/1-2: 46-49.
               

2007

Krása P.:
Ojedinělé nálezy jeskynních perel. - Arnika 1/07: 25-27. 

2006

Krása P.:
Hnízdění kavky obecné v Sokolově. - Arnika 2/06: 20-21. 
            

Krása P.:
Třetí největší dub v Karlovarském kraji a jedna lipová poznámka. - Arnika 2/06:30-31.
             

Krása P.: Jazyk jelení v sokolovské studni. - Arnika 1/06: 28-29.
               

2005
Kolektiv (et Krása P.):
Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. - Computer Press, Brno, 328 p.
Krása P.:
Botanické poznámky z kraslické jižní a jihovýchodní části Krušných hor se zaměřením na
                 chráněné druhy rostlin
. In: Sborník příspěvků k regionálnímu semináři Ochrana přírody a
                 krajiny se zaměřením na Kraslicko. - MěÚ Kraslice, p. 61-64.
Krása P.:
Ohře, řeka pozoruhodná. - Arnika 2/05: 14-18. 
            
Krása P.: Čapulka bahenní (Mitrula paludosa) - hezká neznámá houba. - Arnika 1/05: 13-14.
              
Krása P.:
Hnízdní kolonie břehulí říčních na Sokolovsku. Arnika 1/05: 22-24.
               
Krása P.: Tajemné rašeliniště Tajga. In: Smrtová E, Kažmierski T. et all.: Za Naturou na túru. - REC
                 ČR, Praha, 2 p.
Krása P.:
Výstup na Nebesa s užovkou stromovou v zádech. In: Smrtová E, Kažmierski T. et all.: Za  
                 Naturou na túru.
- REC ČR, Praha, 2 p.

2003
Krása P.: Bude Pastýřský buk stromem roku 2003? - Sokolovský patriot 2003/8:2.
Krása P.: Za starými stromy Karlovarska. - Turista 42 (115)/3: 62-63.
Krása P.: V kraji roste mnoho zelených solitérů. - MFDnes, 14/186: D4.
Krása P.: Hledání přírody 1-6. - Sokolovský patriot 2003.
Krása P.: Nález populace řezanu pilolistého (Stratiotes aloides L.) v Krušných horách. - Calluna,
                Plzeň.
Krása P.: Staré stromy bývalého Popova. - www.trojmezi.cz
Krása P.: Kouzlo starých stromů v přírodě a na internetu. - www.ecn.cz
Krása P.: Ojedinělý výskyt jazyku jeleního. - www.rozhlas.cz/priroda
Krása P.: Když kvete řeka. - www.rozhlas.cz/priroda
Krása P.: Kvetoucí invazní rostliny. - www.rozhlas.cz/priroda

INTERNET
Na Internetu se věnuji již spoustu let publikování jednotlivých článků, ale především vytvářím souhrnnější materiály v podobě účelově zaměřených přírodovědných webů. Mezi nejvýznamnějšími patří web o starých stromech Česka, který prošel mnoha změnami a neustále se vyvíjí. V rámci Česka a v posledním období i v daleko širším evropském území vytvářím s rozrůstajícím se autorským kolektivem web o evropských rostlinách. V regionu mého domácího působení se extenzivní činností snažím o zprostředkování sokolovské přírody veřejnosti prostřednictvím webu s názvem Obyčejná encyklopedie přírody zeleného Sokolovska. V rámci Karlovarského kraje jsme s několika spřízněnci připravovali přehled lokalit Natura 2000, tzv. evropsky významných lokalit.
www.zoo-kv.cz
www.starestromy.cz
Botany.cz
www.sokolovak.com/priroda
www.priroda-kv.cz

MADAGASKAR, laboratoř bohů
Během roku 2005 a 2006 jsem s Agenturou Koniklec připravoval přírodovědnou expedici na Madagaskar, která se uskutečnila v srpnu a září 2006. Uskutečněním cesty vše neskončilo, pokračujeme ve zpracovávání výsledků a také v informovanosti o Madagaskaru. Vyvrcholením činnosti je spoluúčast skupiny expedičníků na přípravě velké výstavě o Madagaskaru v Národním muzeu v červnu 2007. Pro putovní výstavu po Česku jsem připravoval samostatný poster věnovaný baobabům Madagaskaru (ke stažení zde). Protože jsem celý měsíc na Madagaskaru fotografoval, a část fotek mám již zpracovaných, přináším malý náhled do tajů laboratoře bohů. V současné době také vychází kniha o Madagaskaru u nakladatelství Kartografie, kde uplatňuji fotografie z cesty.
Fotografie z Madagaskaru
Něco o baobabech (PDF poster)
více o expedici na http://baobab.koniklec.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava v Hornickém domě v Sokolově - PO HORÁCH v POHORÁCH.
Pozvánka stažení
Nabídkou fotografií prostřednictvím webu Fotobanky.
www.fotobanka.cz
 

--------------------------------------------------------------© PeKr, Sokolov 2007---petr.krasa@centrum.cz---